?

Log in

No account? Create an account
sb77 [entries|archive|friends|userinfo]
sb77

[ website | sb77 ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

horns [Feb. 21st, 2009|06:12 pm]
sb77
 
linkReply

Comments:
[User Picture]From: bunnyman_
2009-02-22 01:03 am (UTC)
beetje veel photoshop (filtertjes/ layer options) niet?

(niet dat het een lelijke tekening is)

oh en leuk dat je weer update, ben ik ook al maanden weer van plan (:
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: sb77
2009-02-22 07:32 am (UTC)
Zo ziet het er wel uit natuurlijk, maar eigenlijk zijn het maar 3 lagen en 1 layer option. Dit gebeurt er als je bezig bent in photoshop en het lukt maar niet om de slechte foto van je ballpoint tekening er wat beter uit te laten zien. :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: bunnyman_
2009-02-24 02:47 am (UTC)
AH nee hoor alleen het 'getrainde oog' zou er uberhoupt last van kunnen hebben, maar de tekening ruw was waarschijn lijk toch lekkerder gewest.

tot zaterdag.

(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: sb77
2009-02-24 06:51 am (UTC)
Ik wil hem nog een keertje gewoon netjes inscannen, dus laat ik post ik hem nog wel een keertje rauw.

En ik moet helaas verstek gaan deze aankomende beurs (dat bedoelde je toch met aankomende zaterdag?). Ben dan namelijk druk bezig met inpakken voor 2 weken vakantie in Curaçao! :D
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: bunnyman_
2009-02-24 05:08 pm (UTC)
ah, zie het tegemoet. prettige vakatie en dan tot de volgende beurs (:
(Reply) (Parent) (Thread)